Naar aanleiding van het 50 jarige jubileum van de NVC heeft Boom uitgeverij een jubileumbundel voor ons gemaakt!

“De Nederlandse Vereniging voor Criminologie is een halve eeuw jong! Geïnspireerd door het principe van intergenerationele overdracht, blikt deze bundel terug op de geschiedenis van de vereniging. Daarbij komen twee prikkelende vragen aan bod: op wat voor mooie erfenis van onze voorgangers bouwen wij voort? Zijn er daarnaast ook aspecten die we beslist niet door zouden moeten geven aan toekomstige generaties?”

Voor degene die niet op het congres waren en toch een exemplaar willen, is deze nu te bestellen via bol.com of via het bestelformulier!

Read More →

Registratie NVC-congres 2024 geopend

Vanaf nu is het mogelijk in te schrijven voor het NVC-congres 2024, via https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2024/50-jaar-nvc-intergenerationele-overdracht/.

Diegenen die zich inschrijven t/m 23 mei kunnen daarnaast een gratis jubileumbundel ter ere van het 50-jarig bestaan van de NVC aanvragen; vanaf het najaar 2024 zal Boom deze voor €24,90 verkopen.

NVC Conference 2024 registration now open

It is now possible to register for the 2024 NVC Conference, via https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2024/50-jaar-nvc-intergenerationele-overdracht/.

Those registering up to and including May 23rd can also request a free copy of the NVC’s 50th anniversary edited collection [in, primarily, Dutch]; from autumn 2024, it will also be available from Boom for €24.90.

Read More →

Call for Paper: Herinnering

Nederlandse Vereniging voor Criminologie Congres 2024

Data: 6 & 7 juni 2024.

Locatie: Kamerlingh Onnes-gebouw, Universiteit Leiden

Thema: 50 jaar NVC: Intergenerationele Overdracht

De NVC bestaat 50 jaar! Wij zijn daarom extra verheugd de jaarlijkse Congres aan te kondigen, dat plaats zal vinden op 6 en 7 juni 2024 aan de Universiteit Leiden. Het 50-jarig bestaan van onze vereniging biedt een uitstekende gelegenheid om na te denken over de intergenerationele overdracht van de criminologie. Welke thema’s, methoden en theorieën moeten beklijven voor volgende generaties criminologen, en wat moet beslist niet worden doorgegeven? Hoe zouden de komende vijftig jaar van de Nederlandse criminologie er uit moeten gaan zien in onderzoek en het onderwijs?

Indienen bijdrage(n) voor NVC-congres 2024

We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt uw voorstel vanaf 1 februari 2024 via het platform op www.nvccongres.nl indienen. In verband met het toenemende aantal aanmeldingen verwachten wij dat sprekers beide dagen van het congres beschikbaar zijn. Verzoeken om op een bepaalde dag of bepaald tijdstip te presenteren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2024.

Er zijn 4 verschillende presentatievormen mogelijk:

 1. Reguliere presentatie (ong. 12-15 minuten)
 2. Pecha Kucha presentatie (20 slides van elk 20 seconden)
 3. Themasessie (graag zowel een beschrijving van het gehele panel als een abstract voor elk individueel paper indienen; graag ook contact opnemen met Veronika Nagy: v.nagy@uu.nl)
 4. Roundtable

Abstracts zijn maximaal 250 woorden.

Voorstellen dienen door de auteurs ingediend te worden. Indien deze deel vormen van een themasessie dient men aan te geven bij welke sessie deze presentatievoorstel hoort. Aanmeldingen bevatten in ieder geval de auteursnaam, affiliatie, contact informatie en inhoudsbeschrijving. Alleen aanmeldingen in het Nederlands of Engels worden geaccepteerd. Bij selectie kijken wij naar onderwerp, volledigheid van de samenvatting, en kwaliteit van het voorstel. Alle aanmelders krijgen ten laatste eind april van ons bericht.

Read More →

Elk jaar reikt de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) de scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie binnen de criminologie. Ook dit jaar zal de scriptieprijs worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden op 6 en 7 juni 2024.

Scripties die zich onderscheiden in kwaliteit en originaliteit met een duidelijke link naar de Nederlandse criminologie komen voor de prijs in aanmerking. Dit jaar kunnen wederom maximaal twee scripties ingediend worden per universitaire opleiding én per afdeling. De afdeling kan dus maximaal twee scripties aandragen, met maximaal twee scripties per opleiding. De scripties kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn en dienen in het afgelopen jaar (tussen 1 maart 2023 en 1 maart 2024) te zijn afgerond.

Graag willen we uw afdeling ook dit jaar van harte uitnodigen om een of twee voordracht(en) in te dienen. Graag ontvangen wij de scriptie(s), inclusief een abstract/samenvatting en contactgegevens van de genomineerde(n), digitaal – dus per e-mail in pdf formaat – vóór vrijdag 5 april 2024 zodat de inzendingen op tijd kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Dit kan per mail verstuurd worden naar info@criminologie.nl, met Julia Houtmortels (j.houtmortels@uu.nl) in CC. We hopen van harte vanuit uw instituut een of twee inzendingen te mogen ontvangen.

Read More →

Een held(in) wordt in de Dikke van Dale omschreven als ‘iemand die
uitblinkt door moed’ – wie is of wat maakt volgens jou een heldin/held
in de criminologie?


In het kader van het NVC 50-jarig bestaan en het congresthema
‘intergenerationele overdracht’, nodigen we graag junioronderzoekers
en promovendi in de criminologie uit om te reflecteren op, of zelfs te
betogen, welke wetenschapper zij zien als een criminologieheld(in).
Voor welke theoretische en/of methodologische bijdrage bewonder jij
deze wetenschapper? Of bewonder jij deze persoon voor het uitblinken
in publiekscommunicatie van onderzoek, haar/zijn enthousiasmerende
colleges en presentaties, de invloed van haar/zijn werk op de (beleids)
praktijk? Of zijn het de persoonlijke kenmerken waarvoor jouw heldin/
held erkenning dient te ontvangen, zoals een bepaalde manier van
(samen)werken of een ongekende passie voor het vak? Laat ons de
antwoorden op (een aantal van) deze vragen lezen in jouw bijdrage. De
twee meest overtuigende en creatieve bijdragen worden beloond met
een dinercheque ter waarde van max. 150 EUR waarmee je uiteten kan
gaan met jouw heldin/held.

Criteria:

 • Max. 600 woorden.
 • Gebruik van beeldmateriaal (foto’s, afbeeldingen) is toegestaan.
 • Het moet gaan om een criminologe/criminoloog die op het moment
  nog leeft en in Nederland woonachtig is (iemand laten overvliegen
  mag ook, maar wij voorzien alleen in het diner).
 • De winnende bijdragen worden gepubliceerd in de volgende NVC
  nieuwsbrief en er kan ook tijdens het NVC congres enige aandacht
  besteed worden aan de uitkomsten van deze prijsvraag.
 • Bijdrage voor 1 april 2024 mailen naar info@criminologie.nl
 • De ingezonden bijdragen worden door het Bestuur beoordeeld op
  stijl, creativiteit en overtuigingskracht.
 • Het NVC bestuur helpt de winnaars contactleggen met hun
  heldinnen/helden.

Wij kijken uit naar de inzendingen!

Read More →

In memoriam

Het bestuur van het NVC is aangeslagen over het ontijdig overlijden van geliefde collega en criminoloog Dr. Gabry Vanderveen. Hieronder delen wij het overlijdensbericht vrijgegeven door de Erasmus Universiteit. Wij wensen familie, vrienden en collega’s van Gaby veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en zullen met warmte Gabry herdenken.

Beste collega’s,
 
Met groot verdriet berichten wij jullie dat onze zeer geliefde collega dr. Gabry Vanderveen gisteren, op 10 januari 2023, is overleden.
 
Vorige week dinsdag, 3 januari, is Gabry op de faculteit onwel geworden en getroffen door een zware hersenbloeding. Hoewel hulp snel ter plaatse was, bleek de situatie al vanaf het begin heel ernstig, waarna zij een week in coma heeft gelegen. Gabry is 48 jaar geworden.
 
Gabry heeft Psychologie en Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar de conceptualisering en operationalisering van onveiligheidsbeleving. Zij heeft gewerkt bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam, waarna zij in 2015 terugkeerde bij Erasmus School of Law, eerst als Universitair Docent Criminologie en sinds 2021 als Universitair Hoofddocent Criminologie binnen het departement Law, Society & Crime.

Gabry had een brede interesse en zocht verbinding en vernieuwing, zo heeft zij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet en gecoördineerd en maakte zij veel gebruik van visuele data en methoden. Gabry was zeer actief binnen de faculteit, zo maakte zij enkele jaren deel uit van de Faculteitsraad en was zij opleidingsdirecteur bacheloropleidingen Criminologie. Gabry was enorm gedreven in haar werk, en met haar passie voor het vak en voor het onderwijs wist zij zowel collega’s als studenten te enthousiasmeren.

Wij kennen Gabry als een zeer betrokken en fijne collega, met veel energie, compassie en humor, oprecht en persoonlijk betrokken bij iedereen en ook bij de faculteit en de universiteit, nieuwsgierig naar de personen om haar heen en met liefde voor het vak en de afdeling Criminologie, waar zij zo’n belangrijke spil in was. Iemand die direct een onuitwisbare indruk achterliet als je haar eenmaal had ontmoet. Het is een onvoorstelbare en zeer verdrietige gedachte dat zij er niet meer is.
 
Gabry laat een echtgenoot en twee kinderen na. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar haar partner Robin, haar twee kinderen Noam en Rivka en naar haar familie en vrienden.
 
Voor Erasmus School of Law, voor alle collega’s bij Criminologie, bij het departement Law, Society & Crime, en alle andere collega’s die met haar hebben gewerkt, en dat zijn er zo velen, is het overlijden van onze betrokken Gabry een groot en heel droevig verlies. Op de 5e etage van het Sanders gebouw, in de open ruimte bij het interne trappenhuis, nabij de werkplek van Gabry, is er gelegenheid om op elk gewenst moment, elkaar te steunen en iets in het condoleanceboek te schrijven, een herinnering, een anekdote of een wens aan de familie. Het boek zal na de uitvaart aan haar gezin worden aangeboden. Gabry zal door ons allemaal enorm worden gemist. Mede namens alle collega’s van het departement Law, Society & Crime en het bestuur van Erasmus School of Law, René van Swaaningen en Harriët Schelhaas     Dear colleagues,
 
It is with great sadness that we inform you that our beloved colleague Dr Gabry Vanderveen has passed away yesterday, on 10 January 2023.
 
Last Tuesday, 3 January 2023, Gabry became unwell on campus and suffered a severe brain haemorrhage. Although help was provided quickly, the situation proved very serious from the start, and she was in a coma for a week. Gabry has lived to be 48 years old.
 
Gabry studied Psychology and Law at the University of Groningen and received her PhD from Erasmus University Rotterdam for her study on the conceptualisation and operationalisation of the perception of insecurity. She has worked at Leiden University and at Rotterdam University of Applied Sciences. After which, she returned to Erasmus School of Law, first as Assistant Professor of Criminology and, since 2021, as Associate Professor of Criminology within the department of Law, Society & Crime.
 
Gabry had a broad interest and always sought connection and innovation. Therefore, she set up and coordinated several interdisciplinary research projects and made extensive use of visual data and methods. Gabry played a very active role within Erasmus School of Law. She has been a member of the School Council and was the director of the Criminology bachelor programme. She was enormously driven in her work, and with her passion for the profession and teaching, she managed to enthuse both colleagues and students.
 
We know Gabry as a very committed and wonderful colleague with a lot of energy, compassion, and humour, genuinely and personally involved with everyone, including the School and the University. She was curious about the people around her and had an enormous love for the profession and the Criminology Department, in which she played such an essential role. Gabry was someone who made an indelible first impression. It is an unimaginable and very sad thought that she is not with us anymore. 
 
Gabry leaves behind a husband and two children. Our thoughts go out to her partner Robin, her children Noam and Rivka, and her family and friends.
 
The passing of our committed Gabry is a great and sad loss for Erasmus School of Law, all colleagues of Criminology and of the department of Law, Society & Crime and other colleagues that have worked with her, of which there are so many. Therefore, a gathering space will be created on the fifth floor of Sanders Building, in the open space near the stairwell, near her workspace. All colleagues are welcome to go there at any time to support each other and write something in the condolence book: a memory, an anecdote, or a wish for the family. The book will be presented to the family after the funeral.
 
Gabry will be greatly missed by all of us.

Also, on behalf of all colleagues in the Law, Society & Crime Department and the board of Erasmus School of Law,

René van Swaaningen and Harriët Schelhaas  

Read More →

Victimology Summerschool 2022

Uitnodiging Victimology Summerschool 2022
Op 1 en 2 september 2022 vindt de vierde editie van de Victimology Summerschool plaats. Het thema is “Veiligheid voor slachtoffers: maatwerk in een veranderend veiligheidsklimaat”. Een actueel thema nu een veilig klimaat voor slachtoffers niet vanzelfsprekend blijkt. Denk aan de recente ophef rondom de misstanden in de sportwereld en de discussies rondom de uitbreiding van slachtofferrechten.

Victimology Summerschool
De Victimology Summerschool draait om het delen van kennis van, en nieuwe inzichten over de maatschappelijke positie van slachtoffers, slachtofferrechten en slachtofferzorg. Tijdens interactieve lezingen en workshops van inspirerende sprekers verbreden de deelnemers hun kennis, delen ervaringen en ontmoeten elkaar. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Slachtofferhulp Nederland, het kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bekijk het programma van de Summerschool hier.
Praktische informatie
Datum Donderdag 1 & vrijdag 2 september 2022
Locatie
De Observant (Amersfoort)
Kosten
€ 450,- (Inclusief lunch en borrel op beide dagen & diner op dag 1)/ Studententarief: €150,-
Inschrijven voor de Summerschool kan door een mail te sturen naar academie@slachtofferhulp.nl. In het onderwerp van de mail graag vermelden ‘Inschrijving Victimology Summerschool’.

Wees er snel bij, want vol = vol. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wij streven naar een gemengd gezelschap van (beleids)medewerkers, wetenschappers, ketenpartners en studenten. Om in aanmerking te komen voor het studententarief, is aanmelding met het e-mailadres van de studie nodig.
Namens de organisatie,

Slachtofferhulp Nederland
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Kennisnetwerk Victimologie in Nederland
Read More →

Overlijden van Gerben Bruinsma

Met droefheid melden wij het overlijden van Gerben Bruinsma.

Gerben Bruinsma werkte na zijn afstuderen eerst aan de universiteit in Nijmegen waar hij promoveerde bij Dessaur en Ultee, vervolgens aan de Universiteit Twente, en was van 1999 tot 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij was ook hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en tot aan zijn pensioen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerben was lid van het bestuur van NvC (destijds NvK) van 1985-1987, en voorzitter van 1998-1999. Hij was redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie van 1985-1997.

Na zijn pensionering bleef Gerben de Nederlandse, Europese en internationale criminologie met belangstelling volgen, ook al bemoeilijkte zijn gezondheid dit steeds meer. 

Wij zullen hem gedenken in het komende nummer van onze nieuwsbrief.  

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte.

Read More →

Congres 2022

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Na twee succesvolle digitale congressen, hopen we om weer een fysiek congres in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden te organiseren. Dit jaar willen we aandacht richten op het thema: Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht.

De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, wordt geconfronteerd. Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen of actie belemmeren. Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende decennia gesteld zien. Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk
zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de
criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod.

In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt uw voorstel voor een bijdrage indienen via het platform op www.nvccongres.nl. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 14 april 2022. Let op: Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres!

Read More →