In memoriam

Het bestuur van het NVC is aangeslagen over het ontijdig overlijden van geliefde collega en criminoloog Dr. Gabry Vanderveen. Hieronder delen wij het overlijdensbericht vrijgegeven door de Erasmus Universiteit. Wij wensen familie, vrienden en collega’s van Gaby veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en zullen met warmte Gabry herdenken.

Beste collega’s,
 
Met groot verdriet berichten wij jullie dat onze zeer geliefde collega dr. Gabry Vanderveen gisteren, op 10 januari 2023, is overleden.
 
Vorige week dinsdag, 3 januari, is Gabry op de faculteit onwel geworden en getroffen door een zware hersenbloeding. Hoewel hulp snel ter plaatse was, bleek de situatie al vanaf het begin heel ernstig, waarna zij een week in coma heeft gelegen. Gabry is 48 jaar geworden.
 
Gabry heeft Psychologie en Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar de conceptualisering en operationalisering van onveiligheidsbeleving. Zij heeft gewerkt bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam, waarna zij in 2015 terugkeerde bij Erasmus School of Law, eerst als Universitair Docent Criminologie en sinds 2021 als Universitair Hoofddocent Criminologie binnen het departement Law, Society & Crime.

Gabry had een brede interesse en zocht verbinding en vernieuwing, zo heeft zij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten opgezet en gecoördineerd en maakte zij veel gebruik van visuele data en methoden. Gabry was zeer actief binnen de faculteit, zo maakte zij enkele jaren deel uit van de Faculteitsraad en was zij opleidingsdirecteur bacheloropleidingen Criminologie. Gabry was enorm gedreven in haar werk, en met haar passie voor het vak en voor het onderwijs wist zij zowel collega’s als studenten te enthousiasmeren.

Wij kennen Gabry als een zeer betrokken en fijne collega, met veel energie, compassie en humor, oprecht en persoonlijk betrokken bij iedereen en ook bij de faculteit en de universiteit, nieuwsgierig naar de personen om haar heen en met liefde voor het vak en de afdeling Criminologie, waar zij zo’n belangrijke spil in was. Iemand die direct een onuitwisbare indruk achterliet als je haar eenmaal had ontmoet. Het is een onvoorstelbare en zeer verdrietige gedachte dat zij er niet meer is.
 
Gabry laat een echtgenoot en twee kinderen na. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar haar partner Robin, haar twee kinderen Noam en Rivka en naar haar familie en vrienden.
 
Voor Erasmus School of Law, voor alle collega’s bij Criminologie, bij het departement Law, Society & Crime, en alle andere collega’s die met haar hebben gewerkt, en dat zijn er zo velen, is het overlijden van onze betrokken Gabry een groot en heel droevig verlies. Op de 5e etage van het Sanders gebouw, in de open ruimte bij het interne trappenhuis, nabij de werkplek van Gabry, is er gelegenheid om op elk gewenst moment, elkaar te steunen en iets in het condoleanceboek te schrijven, een herinnering, een anekdote of een wens aan de familie. Het boek zal na de uitvaart aan haar gezin worden aangeboden. Gabry zal door ons allemaal enorm worden gemist. Mede namens alle collega’s van het departement Law, Society & Crime en het bestuur van Erasmus School of Law, René van Swaaningen en Harriët Schelhaas     Dear colleagues,
 
It is with great sadness that we inform you that our beloved colleague Dr Gabry Vanderveen has passed away yesterday, on 10 January 2023.
 
Last Tuesday, 3 January 2023, Gabry became unwell on campus and suffered a severe brain haemorrhage. Although help was provided quickly, the situation proved very serious from the start, and she was in a coma for a week. Gabry has lived to be 48 years old.
 
Gabry studied Psychology and Law at the University of Groningen and received her PhD from Erasmus University Rotterdam for her study on the conceptualisation and operationalisation of the perception of insecurity. She has worked at Leiden University and at Rotterdam University of Applied Sciences. After which, she returned to Erasmus School of Law, first as Assistant Professor of Criminology and, since 2021, as Associate Professor of Criminology within the department of Law, Society & Crime.
 
Gabry had a broad interest and always sought connection and innovation. Therefore, she set up and coordinated several interdisciplinary research projects and made extensive use of visual data and methods. Gabry played a very active role within Erasmus School of Law. She has been a member of the School Council and was the director of the Criminology bachelor programme. She was enormously driven in her work, and with her passion for the profession and teaching, she managed to enthuse both colleagues and students.
 
We know Gabry as a very committed and wonderful colleague with a lot of energy, compassion, and humour, genuinely and personally involved with everyone, including the School and the University. She was curious about the people around her and had an enormous love for the profession and the Criminology Department, in which she played such an essential role. Gabry was someone who made an indelible first impression. It is an unimaginable and very sad thought that she is not with us anymore. 
 
Gabry leaves behind a husband and two children. Our thoughts go out to her partner Robin, her children Noam and Rivka, and her family and friends.
 
The passing of our committed Gabry is a great and sad loss for Erasmus School of Law, all colleagues of Criminology and of the department of Law, Society & Crime and other colleagues that have worked with her, of which there are so many. Therefore, a gathering space will be created on the fifth floor of Sanders Building, in the open space near the stairwell, near her workspace. All colleagues are welcome to go there at any time to support each other and write something in the condolence book: a memory, an anecdote, or a wish for the family. The book will be presented to the family after the funeral.
 
Gabry will be greatly missed by all of us.

Also, on behalf of all colleagues in the Law, Society & Crime Department and the board of Erasmus School of Law,

René van Swaaningen and Harriët Schelhaas  

Read More →

Victimology Summerschool 2022

Uitnodiging Victimology Summerschool 2022
Op 1 en 2 september 2022 vindt de vierde editie van de Victimology Summerschool plaats. Het thema is “Veiligheid voor slachtoffers: maatwerk in een veranderend veiligheidsklimaat”. Een actueel thema nu een veilig klimaat voor slachtoffers niet vanzelfsprekend blijkt. Denk aan de recente ophef rondom de misstanden in de sportwereld en de discussies rondom de uitbreiding van slachtofferrechten.

Victimology Summerschool
De Victimology Summerschool draait om het delen van kennis van, en nieuwe inzichten over de maatschappelijke positie van slachtoffers, slachtofferrechten en slachtofferzorg. Tijdens interactieve lezingen en workshops van inspirerende sprekers verbreden de deelnemers hun kennis, delen ervaringen en ontmoeten elkaar. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Slachtofferhulp Nederland, het kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bekijk het programma van de Summerschool hier.
Praktische informatie
Datum Donderdag 1 & vrijdag 2 september 2022
Locatie
De Observant (Amersfoort)
Kosten
€ 450,- (Inclusief lunch en borrel op beide dagen & diner op dag 1)/ Studententarief: €150,-
Inschrijven voor de Summerschool kan door een mail te sturen naar academie@slachtofferhulp.nl. In het onderwerp van de mail graag vermelden ‘Inschrijving Victimology Summerschool’.

Wees er snel bij, want vol = vol. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wij streven naar een gemengd gezelschap van (beleids)medewerkers, wetenschappers, ketenpartners en studenten. Om in aanmerking te komen voor het studententarief, is aanmelding met het e-mailadres van de studie nodig.
Namens de organisatie,

Slachtofferhulp Nederland
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Kennisnetwerk Victimologie in Nederland
Read More →

Overlijden van Gerben Bruinsma

Met droefheid melden wij het overlijden van Gerben Bruinsma.

Gerben Bruinsma werkte na zijn afstuderen eerst aan de universiteit in Nijmegen waar hij promoveerde bij Dessaur en Ultee, vervolgens aan de Universiteit Twente, en was van 1999 tot 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij was ook hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en tot aan zijn pensioen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerben was lid van het bestuur van NvC (destijds NvK) van 1985-1987, en voorzitter van 1998-1999. Hij was redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie van 1985-1997.

Na zijn pensionering bleef Gerben de Nederlandse, Europese en internationale criminologie met belangstelling volgen, ook al bemoeilijkte zijn gezondheid dit steeds meer. 

Wij zullen hem gedenken in het komende nummer van onze nieuwsbrief.  

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte.

Read More →

Congres 2022

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Na twee succesvolle digitale congressen, hopen we om weer een fysiek congres in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden te organiseren. Dit jaar willen we aandacht richten op het thema: Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht.

De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, wordt geconfronteerd. Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen of actie belemmeren. Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende decennia gesteld zien. Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk
zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de
criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod.

In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt uw voorstel voor een bijdrage indienen via het platform op www.nvccongres.nl. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 14 april 2022. Let op: Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres!

Read More →

Scriptieprijs 2022

Elk jaar reikt de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) de scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie binnen de criminologie. Ook dit jaar zal de scriptieprijs worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden op 16 en 17 juni 2022.

Scripties die zich onderscheiden in kwaliteit en originaliteit met een duidelijke link naar de criminologie komen voor de prijs in aanmerking. Dit jaar kunnen wederom maximaal twee scripties ingediend worden per afdeling. De scripties kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn en dienen in het afgelopen jaar (tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022) te zijn afgerond.

Graag willen we uw afdeling ook dit jaar van harte uitnodigen om een of twee voordracht(en) in te dienen. Graag ontvangen wij de scriptie(s), incl. een abstract/samenvatting, digitaal – per e-mail in pdf-formaat – vóór vrijdag 15 april zodat de inzendingen op tijd kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

De jury selecteert op basis van de voorgedragen scripties een shortlist. Studenten die op de shortlist staan worden gevraagd om een posterpresentatie te verzorgen over hun scriptie. Alle voorgedragen kandidaten zullen worden uitgenodigd om het congres bij te wonen. Wilt u daarom ook de contactgegevens van de genomineerde meesturen?

De scriptie(s), abstract/samenvatting(en) en contactgegevens kunnen per mail verstuurd worden naar Rosa Koenraadt: r.m.koenraadt@law.leidenuniv.nl

We hopen van harte vanuit uw instituut een of twee inzendingen te mogen ontvangen. Mochten er nog verdere vragen zijn, neem dan contact op met Rosa Koenraadt: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Read More →

Vacature

Het NSCR zoekt een promovendus die onderzoek gaat doen binnen het project Burger aan de Balie. De achtergrond van dit project is dat burgers met allerlei problemen zich melden aan de politiebalie. Tot op heden is er nog maar weinig bekend over de bedoelingen en verwachtingen van burgers die zich melden en in welke mate de politie aan die bedoelingen en verwachtingen kan voldoen. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag hoe cruciale contactmomenten tussen burgers en politiemedewerkers van invloed zijn op de tevredenheid van burgers over de politie. Theoretisch wordt het onderzoek gesitueerd binnen de context van street-level professionals (politiemedewerkers die in direct contact met burgers staan), police-citizen interaction en public satisfaction with the police. Empirisch richt het project zich onder meer op een systematische literatuurstudie over de tevredenheid van burgers over politiehandelen, het kwantitatief vaststellen van bronnen van variatie in deze tevredenheid en het kwalitatief registreren van wat er aan de politiebalie plaatsvindt en hoe dat van invloed is op de ervaringen van burgers. Daarmee heeft het project ook directe relevantie voor de politiepraktijk. Zie: Vacatures » NSCR

Read More →

Scriptieprijs 2021

De scriptieprijs van 2021 is gewonnen door Eva Notté (VU Amsterdam) met “Minors on a mission: Coping with the daunting task of getting yourself and your family to safety. An exploration of the coping strategies of Syrian unaccompanied displaced minors and the available assistance thereof in the Netherlands”. Klik hier voor het juryrapport.

Read More →

Update 2: Corona virus

Vanwege de onzekerheden rond het coronavirus wordt het NVC congres dit jaar  in een digitale jas gegoten. De fysieke bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden komt te vervallen. 

Voor meer informatie, zie hier.

Read More →

Update: Corona virus

*** Update ***

Het jaarlijkse NVC-congres zal dit jaar de vorm hebben van een digitale marktdag op vrijdag 19 juni. Nadere informatie volgt binnenkort. 

***

Op 18 en 19 juni 2020 staat het NVC congres gepland. We zullen NVC-leden en uitgenodigden binnenkort meer informatie sturen over de invloed die de omstandigheden rondom het Corona virus (COVID-19) op dit congres hebben.

Met vriendelijke groet,

Het NVC-bestuur

Read More →