Overlijden van Gerben Bruinsma

Met droefheid melden wij het overlijden van Gerben Bruinsma.

Gerben Bruinsma werkte na zijn afstuderen eerst aan de universiteit in Nijmegen waar hij promoveerde bij Dessaur en Ultee, vervolgens aan de Universiteit Twente, en was van 1999 tot 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij was ook hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en tot aan zijn pensioen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerben was lid van het bestuur van NvC (destijds NvK) van 1985-1987, en voorzitter van 1998-1999. Hij was redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Criminologie van 1985-1997.

Na zijn pensionering bleef Gerben de Nederlandse, Europese en internationale criminologie met belangstelling volgen, ook al bemoeilijkte zijn gezondheid dit steeds meer. 

Wij zullen hem gedenken in het komende nummer van onze nieuwsbrief.  

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte.

Read More →

Congres 2022

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Na twee succesvolle digitale congressen, hopen we om weer een fysiek congres in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden te organiseren. Dit jaar willen we aandacht richten op het thema: Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht.

De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, wordt geconfronteerd. Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen of actie belemmeren. Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende decennia gesteld zien. Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk
zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de
criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod.

In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt uw voorstel voor een bijdrage indienen via het platform op www.nvccongres.nl. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 14 april 2022. Let op: Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres!

Read More →

Scriptieprijs 2022

Elk jaar reikt de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) de scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie binnen de criminologie. Ook dit jaar zal de scriptieprijs worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse NVC-congres in Leiden op 16 en 17 juni 2022.

Scripties die zich onderscheiden in kwaliteit en originaliteit met een duidelijke link naar de criminologie komen voor de prijs in aanmerking. Dit jaar kunnen wederom maximaal twee scripties ingediend worden per afdeling. De scripties kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn en dienen in het afgelopen jaar (tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022) te zijn afgerond.

Graag willen we uw afdeling ook dit jaar van harte uitnodigen om een of twee voordracht(en) in te dienen. Graag ontvangen wij de scriptie(s), incl. een abstract/samenvatting, digitaal – per e-mail in pdf-formaat – vóór vrijdag 15 april zodat de inzendingen op tijd kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

De jury selecteert op basis van de voorgedragen scripties een shortlist. Studenten die op de shortlist staan worden gevraagd om een posterpresentatie te verzorgen over hun scriptie. Alle voorgedragen kandidaten zullen worden uitgenodigd om het congres bij te wonen. Wilt u daarom ook de contactgegevens van de genomineerde meesturen?

De scriptie(s), abstract/samenvatting(en) en contactgegevens kunnen per mail verstuurd worden naar Rosa Koenraadt: r.m.koenraadt@law.leidenuniv.nl

We hopen van harte vanuit uw instituut een of twee inzendingen te mogen ontvangen. Mochten er nog verdere vragen zijn, neem dan contact op met Rosa Koenraadt: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Read More →

Vacature

Het NSCR zoekt een promovendus die onderzoek gaat doen binnen het project Burger aan de Balie. De achtergrond van dit project is dat burgers met allerlei problemen zich melden aan de politiebalie. Tot op heden is er nog maar weinig bekend over de bedoelingen en verwachtingen van burgers die zich melden en in welke mate de politie aan die bedoelingen en verwachtingen kan voldoen. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag hoe cruciale contactmomenten tussen burgers en politiemedewerkers van invloed zijn op de tevredenheid van burgers over de politie. Theoretisch wordt het onderzoek gesitueerd binnen de context van street-level professionals (politiemedewerkers die in direct contact met burgers staan), police-citizen interaction en public satisfaction with the police. Empirisch richt het project zich onder meer op een systematische literatuurstudie over de tevredenheid van burgers over politiehandelen, het kwantitatief vaststellen van bronnen van variatie in deze tevredenheid en het kwalitatief registreren van wat er aan de politiebalie plaatsvindt en hoe dat van invloed is op de ervaringen van burgers. Daarmee heeft het project ook directe relevantie voor de politiepraktijk. Zie: Vacatures » NSCR

Read More →

Scriptieprijs 2021

De scriptieprijs van 2021 is gewonnen door Eva Notté (VU Amsterdam) met “Minors on a mission: Coping with the daunting task of getting yourself and your family to safety. An exploration of the coping strategies of Syrian unaccompanied displaced minors and the available assistance thereof in the Netherlands”. Klik hier voor het juryrapport.

Read More →

Update 2: Corona virus

Vanwege de onzekerheden rond het coronavirus wordt het NVC congres dit jaar  in een digitale jas gegoten. De fysieke bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden komt te vervallen. 

Voor meer informatie, zie hier.

Read More →

Update: Corona virus

*** Update ***

Het jaarlijkse NVC-congres zal dit jaar de vorm hebben van een digitale marktdag op vrijdag 19 juni. Nadere informatie volgt binnenkort. 

***

Op 18 en 19 juni 2020 staat het NVC congres gepland. We zullen NVC-leden en uitgenodigden binnenkort meer informatie sturen over de invloed die de omstandigheden rondom het Corona virus (COVID-19) op dit congres hebben.

Met vriendelijke groet,

Het NVC-bestuur

Read More →

Vacature: Bestuursleden gezocht

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie is op zoek naar twee enthousiaste en betrokken criminologen die zich als lid van het bestuur van de vereniging graag willen inzetten voor de Nederlandse criminologie.  Het bestuur bestaat uit 8 leden dat circa 6 keer per jaar samenkomt om  onder andere het jaarlijks congres, studiemiddagen, de nieuwsbrief, en  de website te organiseren. Verder heeft de vereniging 11 inhoudelijke  divisies rond actuele thema’s. Elk bestuurslid heeft een eigen taak. Wij zijn op zoek naar een secretaris en een bestuurslid dat het facilitaire deel van het jaarlijks congres in juni wil organiseren. De secretaris bereidt de vergaderingen voor en schrijft de notulen, onderhoudt het contact met alle NVC-leden en ondersteunt de overige bestuursleden bij lopende zaken. Het bestuurslid dat het congres mede-organiseert regelt onder andere zalen en catering voor het congres, ondersteunt de inhoudelijk organisator van het congres en zorgt dat alles op rolletjes loopt gedurende de congresdagen zelf. Hiervoor zal ter voorbereiding ook enkele malen in Leiden afgesproken moeten worden. Heeft u  belangstelling om lid te worden van het bestuur, stuur dan voor 10 april 2020 een korte motivatie en cv naar info@criminologie.nl. Geef daarbij aan voor welke functie u solliciteert of dat u geen voorkeur heeft voor een functie.

Read More →

Twee winnaars Willem Nagelprijs 2019

Op donderdag 30 januari 2020 werd in het EYE Filmmuseum in Amsterdam de Willem Nagel dissertatieprijs uitgereikt voor de beste dissertatie binnen de criminologie in de jaren 2017-2018. In totaal waren er maar liefst 18 proefschriften genomineerd, waarvan er zes op de shortlist stonden om de prijs in ontvangst te nemen. Deze zes proefschriften waren van Anouk Bosma, Abdessamad Bouabid, Madelijne Gorsira, Joost van Onna, Dorian Schaap, en Maartje Weerdesteijn.

Nadat alle genomineerden een korte presentatie hadden gegeven over hun proefschrift, ging de jury (bestaande uit Miranda Boone, Willem-Jan Verhoeven, en Catrien Bijleveld) over tot het uitreiken van de prijs. Hierbij maakten zij bekend dat er dit jaar niet één maar twee winnaars van de Willem Nagel prijs zijn: Dorian Schaap en Joost van Onna!

Voor een inhoudelijke samenvatting van de proefschriften van de winnaars en de andere genomineerden, zie De Criminoloog. Het jury rapport kan hier gelezen worden.

Read More →